Meridianen

Meridianen zijn onzichtbare energiebanen, die als een soort metrostelsel aan de oppervlakte en dieper door ons lichaam lopen. Via dit stelsel meridianen stroomt de Qi= levensenergie ( Chi, spreek uit als tsjie ). Meridianen kruisen elkaar op vele plaatsen in het lichaam. Deze knooppunten zijn voor de accupuncturist  belangrijke plekken om op te drukken of de naald te plaatsen. Hij kan daarmee een blokkade in de Qi-stroom opheffen. Dan kan de opgehoopte energie weer verder stromen, zodat te korten elders worden aangevuld. Een juiste Qi-balans, yin en yang, zorgt voor gezondheid en welzijn op lichamelijk en geestelijk gebied.

De afbeelding toont schematisch hoe onze organen verbonden zijn door     6 x 2 yin-yang paren hoofd-meridianen. Zoals:

  1. hart / dunne darm
  2. long / dikke darm
  3. nier / blaas
  4. milt / maag
  5. lever/ gal
  6. pericardium / drie-verwarmer

Met Tai Chi en Qi Gong oefeningen wordt energie opgewekt. De combinatie van bewegingen, ademhaling en aandacht zorgt voor de verplaatsing van de Qi door de meridianen. Recente onderzoeken hebben laten zien, dat je hierdoor de immuniteit van je lichaam flink kan verhogen.  

Qi verzamelt zich in het buikgebied, onderste dantien. Het bekkengebied krijgt daarom veel aandacht door een juiste houding aan te leren;  hoe te staan en te bewegen gebruikmakend van je lichaamsmechanica.

Elke keer als je Tai Chi en/of  Qi Gong beoefent, geef je je hele lichaamssysteem een grondige onderhoudsbeurt!