Qi Gong

Het oudere Qigong bracht Tai Chi voort.  Qigong is vooral naar binnen gericht, op het doorstromen van je ‘Qi’ of energie door je lichaam. De bewegingen bij Qigong worden langzaam en op een aandachtige, vloeiende en ontspannen manier uitgevoerd vanuit de buik (Dantian). De ademhaling, de beweging en de aandacht vallen tijdens het beoefenen steeds meer samen. De ontspanningsreactie treedt steeds makkelijker en sneller in werking. Het zelfherstellend vermogen van je lichaam wordt zo gestimuleerd en de effecten van je stressreactie worden geneutraliseerd.

In China gaat men uit van het begrip Qi (levenskracht), dat beïnvloed kan worden door Gong (werk, toewijding, met aandacht herhaaldelijk oefenen). Qi Gong betekent dus letterlijk het werken met energie of ‘energiewerk’. Dat is niet iets dat je ‘aan komt waaien’, zoals het woord Gong al doet vermoeden, maar wel iets dat je kunt ontwikkelen.

Toch is de basis van Qi Gong  eenvoudig en snel te leren. Als beoefenaar heb je dan ook snel profijt: zoals beter slapen, meer energie, meer rust in je hoofd.  Qi Gong kan altijd en overal.

 

Tai Chi

Tai Chi is van oorsprong een Martial Art-vorm, gericht op zelfverdediging. Het werkt daarbij  met de kracht van energie. Wanneer je kijkt naar geoefende Tai Chi-beoefenaars, kun je zien dat het daarbij niet om spierkracht gaat, maar om de kracht en beheersing van de Qi.

Tai Chi  is een ‘patroon van bewegingen’. Soms duurt een ‘loopje’ maar 5 minuten, maar bij sommige Tai Chi vormen, duurt het ook wel 20 minuten of langer. Er bestaan verschillende stijlen, met elk een eigen patroon. Tai Chi Tao De Wolden past de Yang stijl toe, rustig vloeiende bewegingen.
Tai Chi bevordert – net als Qi Gong – de energie-doorstroom in je lichaam, het werkt ontspannend en verzachtend.

Tai Chi heeft dan misschien voor een groot deel dezelfde gezondheidsvoordelen als Qi Gong, maar het vraagt tijd, aandacht en oefening om het onder de knie te krijgen. Het duurt langer voordat een beoefenaar een ‘gevoel voor Qi’ ontwikkelt, waardoor echt profijt heeft van de gezondheidsvoordelen even op zich kan laten wachten. Een voordeel is dat de Tai Chi meer afwisseling heeft in de vormen die geleerd worden.